SİTE HARİTASI | İLETİŞİM | KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
DOKTORUNUZ DİYOR Kİ!
BU ŞİDDET SONA ERSİN
 
ONLINE HİZMETLER

Değerli Hastalarımız,

Sağlık Alanında Şiddet Sürüyor!

Dr.Ersin Arslan arkadaşımızı şiddete kurban vereli üç yıl oldu. Anısı hala belleklerimizdeki tazeliğini koruyor. O gün “Bir dönüm noktası olur, bundan sonra sağlıkta şiddet ile ilgili önlemler hızla alınır” temennisi tüm sağlıkçılarda oluşmuştu. Fakat süreç böyle gelişmedi. Sağlık emekçilerinin emeğinin değersizleştirilmesi, hükümet çevrelerinden yapılan açıklamalarla daha da arttı. Sağlıkta şiddetin yaşanmadığı gün olmaz hale geldi. Sağlık Bakanlığı 113 Beyaz Kod kayıtlarına göre; 14 Mayıs 2012’den 2015 Mart ayına kadar 31767 sağlık çalışanı şiddete uğramıştır. Bunların 18.000’i hekim 13.000’i ise diğer sağlık çalışanlarıdır. Saldırıların üçte biri fiziki saldırıdır.
Yani Bakanlığa her ay 1000’e yakın, her gün 30’dan fazla sağlıkta şiddet olgusu bildirilmiştir. Bu rakamlar hastanelerde, polikliniklerde aile sağlığı merkezlerinde yaşanan kavgaların, itiş kakışın sadece bildirilen bölümüne aittir.
29.05.2015 de Samsun’da yine Göğüs cerrahı olan meslektaşımız Op.Dr. Kamil Furtun’un silahlı saldırıyla katledilmesi, Sağlık çalışanlarını büyük bir üzüntüye boğdu. Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesinde çalışmakta olan meslektaşımız odasında görevi başında katledildi. Katil zanlısının gülerek “Canım sıkıldı, hoşuma gitti. Arada böyle zevklerim var” demesi de, olaydaki vahametin boyutlarını ortaya koyuyor. Bu insanlar nasıl yetişiyor? Hangi koşullar böyle kişilerin ortaya çıkmasına neden oluyor? diye düşünüyoruz.
Nasıl ki hayatın diğer alanlarında yaşanan olaylardan ders alınmıyorsa, sağlıkta şiddet sorununda da ders alınmıyor. Sorunlara neden-sonuç ilişkisi içinde bakmayıp, “zamanla her şey unutulur, ya da unuttururuz” egemen görüşüyle bakıldığı için böyle oluyor. Sağlık düzenimize şöyle bir bakalım; son oniki yılda Sağlıkta dönüşüm programıyla, Sağlık piyasaya açıldı. Sağlık, en çok kar getiren sektörlerden biri olarak değerlendirilerek, vatandaşın sağlığını korumak yerine, vatandaşın hastalığından para kazanmak temel ilke haline getirildi. Sağlık çalışanları parça başı iş kuralı demek olan “performans” düzeninde çalıştırılmaya başlandı. Doktorlara performansa göre döner sermayeden ödenen ücret, temel maaşı geçti. Bu gün Pek çok doktor arkadaşımız günde 100 hastaya bakmak zorunda bırakılıyor. Bir hemşire arkadaş bir nöbette 50-100 hastaya bakıyor.

Sağlık Bakanlığı Ersin’in ölümünden bu yana sağlıkta şiddeti önlemeye katkısı olabilecek hiçbir gerçek tedbir almamıştır.
“Memlekette her yerde şiddet var, sağlık bunun dışında olamaz” deniyor. Bu söz bir açıdan doğru, fakat sağlıkta şiddet olunca işler iyice farklılaşıyor. Çünkü şiddetin meydana geldiği hastane, aile sağlığı merkezi o gün çalışamaz hale geliyor. Sağlık çalışanları yaşanan bu şiddet olayı nedeniyle günlerce verimsiz, çalışamaz duruma geliyorlar. Bizler Sağlık emekçileri olarak, bulunduğumuz her yerde daha iyi sağlık hizmeti sunmak istiyoruz.
Ülkeyi yönetenler de vatandaşın sağlığına önem veriyoruz diyorlarsa, ilkin sağlık emekçilerine kötü söz söylemeyi bırakmalıdırlar.

Mücadelemiz şiddeti doğuran ve besleyen bu sisteme karşıdır.
Halkımıza daha iyi bir sağlık hizmeti sunabilmek için; halkımızı verdiğimiz bu mücadelede yanımızda olmaya, hükümeti; şiddeti doğuran, emekçileri ve halkı mağdur eden bu sistemi ortadan kaldırmaya, işkolundaki sağlık emek ve meslek örgütleri olarak birlikte çözüm üretmeye davet ediyoruz.
Böyle Sağlık Sistemi Olmaz. Nitelikli sağlık hizmeti verilmez!

BU ŞİDDET SONA ERSİN.

 

 

 
  Yeni Üyelik | Şifremi Unuttum
©2018 TÜM HAKLARI SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI’NA AİTTİR. | WEBMAIL
Son güncelleme tarihi: 18.03.2018 Web sitesi editörüne ulaşın.