Göğüs Hastalıkları | Poliklinikler | SEV Amerikan Hastanesi

Göğüs Hastalıkları Polikliniği'nde; akciğer hastalıklarının tanı, tedavi ve takibine yönelik klinik ve yataklı tedavi hizmetleri verilir.

Uygulanan Test ve Tedavi Yöntemleri:

• Akciğerden Kaynaklanan Nefes Darlıklarının Tanısına Yönelik İlaçlı/İlaçsız Solunum Fonksiyon Testleri
• Deriprick Testi ve Ige‘ler (alerjik hastalıkların tanısında önemli  rol oynayan alerji testleridir),
• Akciğer Tüberkülozu Tanısında Gerekli Radyolojik ve Laboratuvar Tetkikleri
• Bronkoskopi (akciğer kanseri başta olmak üzere, bazı akciğer hastalıklarının erken ve kesin tanısına olanak sağlayan bir yöntemdir),
• Solunum Fizyoterapisi,

Poliklinikte ayrıca solunum yetmezliği olan hastalara;
• Yoğun Bakım Takibi
• Mekanik Ventilatör
• Bipap Ventilatör

desteği sağlanır.

Göğüs Hastalıkları Polikliniği'nde “SİGARA BIRAKMA TEDAVİSİ” de uygulanmaktadır.

http://www.orbit.gen.tr/sevhastane/tbirim.asp?kid=1&id=12