Göz Hastalıkları | Poliklinikler | SEV Amerikan Hastanesi

Göz Hastalıkları Kliniğinde Uygulanan Tanı, Tedavi ve Takip Yöntemleri

• Rutin Göz Muayenesi
• Gözlük ve Kontakt Lens Uygulamaları
• Göz Tansiyonu Takipleri
• Glokom Teşhis ve Tedavisi
• Diabetik Retinopatiye Yönelik Anjinografi ve Lazer Uygulamaları (Dahiliye ve Diabet Merkezinden yönlendirilen hastalar için)
• Tarama Lazer Oftalmoskopi (Retinal Tomografi) Kontrolleri (Glokom teşhis ve takibini kolaylaştıran bilgisayarlı görme alanı ve optik sinir başı analizinde kullanılır)
• Prematürelerin ve Çocukların İlk Göz ve Retina Kontrolleri
• Şaşılık Tedavisi / Optik ve Cerrahi (Pediatrik Oftalmoloji)
• Gözyaşı Kanal Tıkanıklığı Operasyonları
• Katarakt Ameliyatları (Fakoemülfikasyon Tekniği ile)
• Strabismus (Mikro Cerrahi))
• Pterjium, Şalazyon Ameliyatları

http://www.orbit.gen.tr/sevhastane/tbirim.asp?kid=1&id=13