Kardiyoloji | Poliklinikler | SEV Amerikan Hastanesi

Kardiyoloji Birimi, alanına giren her konuda teşhis, tedavi, acil müdahale, rehabilitasyon ve koroner yoğun bakım hizmeti verir.

Birime Bağlı Laboratuvar ve Üniteler:
• Koroner Yoğun Bakım Ünitesi
• Ekokardiografi Laboratuvarı
• Treadmill Egzersiz Laboratuvarı

Laboratuvarlarda Yapılan Testler:
• Tansiyon Holter Testleri
• Yürüyüş Bandı Egzersiz Testleri
• 2-D, Doppler ve Renkli Doppler Ekokardiografileri
• Kontrast Ekokardiografi
• 24 Saatlİk Tansiyon Holter Monitörizasyonu
• Miyokard Sintigrafisi
• Diğer Kardiyolojik İncelemeler

 

http://www.orbit.gen.tr/sevhastane/tbirim.asp?kid=1&id=17