Kulak Burun Boğaz | Poliklinikler | SEV Amerikan Hastanesi

 

Teşhis ve Tedavi Edilen Hastalıklar
• Standart KBB Muayenesi
• Endoskopik, Mikroskobik, Nazofiberoskobik İncelemeler
• Çocukluk Çağı Üst Solumu Yolu Enfeksiyonları
• İşitme Bozuklukları
• Alerji

Çocuklara yönelik hastalıkların tedavisinde Çocuk Hastalıkları Birimi ile koordinasyon içinde çalışılır.

Gerçekleştirilen Operasyonlar
• Bademcik
• Geniz Eti
• Kulak Tüpü
• Burun İçi Eğriliği
• Endoskopik Sinüs Cerrahisi
• Horlama ve Uyku Apnesinin Tedavisine Yönelik Cerrahi Uygulamalar
• Kulak Zarı Tamiri
• Kronik Orta Kulak İltihabı Ameliyatları
• Ses Teli Hastalıklarına Yönelik Uygulamalar
• Baş Boyun Bölgesinde Yer Alan Tümörlerin Tedavisi
• Tükrük Bezi Tümörlerinin Tedavisi
• Tiroid Cerrahisi
• Fasial Cerrahi Müdahaleler
• Kemik zincir rekonstrüksiyonu ile işitme ameliyatları
• Fasial Plastik Cerrahi Operasyonları
• Kepçe Kulak Operasyonu
• Estetik Burun Ameliyatları
• Yüz İçin Botox ve Dolgu Tedavileri

Gerekli görülen hastalarda radyofrekans yöntemiyle bademcik ve geniz eti ameliyatları ile  horlama cerrahisi ameliyatları yapılır.

Yapılan Testler
• Odyogram (İşitme Ölçümleri)
• Timpanogram (Orta Kulak Basınç Ölçümleri)
• Alerji Testleri (Cilt Prick Testi)
 

http://www.orbit.gen.tr/sevhastane/tbirim.asp?kid=1&id=18