Nöroloji | Poliklinikler | SEV Amerikan Hastanesi

Teşhis ve Tedavi Edilen Hastalıklar:

• Baş Ağrısı
• Baş Dönmesi
• Bayılmalar
• Beyin Damar Hastalıkları
• Epilepsi
• Demyelinizan Merkezi Sinir Sistemi Hastalıkları
• Hareket Bozuklukları
• Periferik Sinir Hastalıkları
• Nöromüsküler Bileşke
• Kas Hastalıkları

Teşhis ve İnceleme Yöntemleri

• 24 Kanallı Monitörize Dijital EEG Çekimleri: Epilepsi, epilepsinin ayırıcı tanısına giren bilinç kaybı ile seyreden hastalıklar ve beynin çeşitli bölgelerini etkileyen hastalıkların teşhisinde etkili modern bir yöntemdir.
• EMG (elektromiyografi): Kas hastalıkları, sinir hastalıkları, kas-sinir kavşağı hastalıklarının tanısı ve ayırıcı tanısında; servikal diskopati-lumbal diskopatilerin değerlendirilmesinde ve nöropatilerle ayırıcı tanısının yapılmasında kulanılan bir yöntemdir. 
• Uyarılmış Potansiyel Ölçümler: Omurilik ve beynin çeşitli bölgelerinin bütünlüğünü ve işlevselliğini değerlendirmek için kullanılır.

http://www.orbit.gen.tr/sevhastane/tbirim.asp?kid=1&id=19