Laboratuvar | Poliklinikler | SEV Amerikan Hastanesi

 

Biyokimya, Hormon, Hematoloji, İmmünoloji, Mikrobiyoloji, Seroloji gibi yüzlerce test çeşidini kabul eden laboratuarlarımız, test yaptırmak için müracaat eden hastalarının testlerini sonuçlandırır.

 

http://www.orbit.gen.tr/sevhastane/tbirim.asp?kid=1&id=45