Gastroenteroloji | Poliklinikler | SEV Amerikan Hastanesi

Gastroenteroloji Kliniğinde, mide, bağırsak, pankreas ve karaciğer hastalıklarına tanı konur; hastalıklar cerrahi tedaviye gerek kalmaksızın medikal ve endoskopik yöntemlerle tedavi edilir.

Teşhis ve Tedavi Edilen Hastalıklar:

• Özefagogastroduodenoskopi
• Kolonoskopi Flexible Sigmoidoskopi
• Rektoskopi
• Safra Kanalı ve Pankreas Hastalıkları
• Sindirim Sistemi Kanamaları
• Proktoloji
• Hemoroid Tedavisi
• Anal Fissür Tedavisi
• İnflamatuar Bağırsak Hastalıkları
• Hepatoloji
• Karaciğer Biyopsisi
• Hepatit

http://www.orbit.gen.tr/sevhastane/tbirim.asp?kid=1&id=9